2013-14 Bæredygtigt forbrug

Vi har besluttet at arbejde videre med Bæredygtigt forbrug. Se også siden fra sidste år…

6c har arbejdet med at skrive en bæredygtig avis, som er trykt i 500 eksemplarer og uddelt til elever og lærere på skolen.

Det store valghold “Formidlingsagenterne” har i 2013-14 arbejdet med Danmarksudfordringen om at komme med idéer til pladsen foran Greve station. Forslaget skulle både være æstetisk, appellere til at mange aldersgrupper kan være sammen og løse opgaven med at holde på regnvandet for at mindske belastningen af kloakkerne. Elevernes forslag lagde også vægt på udnyttelse af bæredygtig energi

Elevernes forslag “Den levende station” kom med i Danmarksudfordringens finale.

Forslag til “Den levende station” kom også med i finalen i den internationale konkurrence “Design for Change”

Læs mere om forslaget her: Den levende station.

9a har fortsat arbejdet med deres STOP SPILD projekt, som de startede sidste skoleår. To hold fra 9a deltog i konkurrencen Unge Forskere med deres projekter:
Amanda og Signe med: Smykkeceller
Jonas, Ferhat og Mathias med: Super Energy Saver
Projekt Smykkeceller nåede videre til finalen:

9a har arbejdet med bærdygtighed.
Se 9a’s sider
om bæredygtighed,
om vugge til vugge princippet,
om Biodiversitet i Danmark

Læs reportage fra 9a’s besøg på Avedøreværket: avedøreværket (Amanda)