Matematik på tur

Matematik på tur er udarbejdet af Sandra Inge Gulfeldt Thilemann og Helle Houkjær, der er matematiklærere/-vejledere på Krogårdskolen i Greve.

Vi giver her vores bud på, hvordan vi kan gøre matematisk problemløsning mere vedkommende for vores elever ved at inddrage lokalmiljøet i Greve – med oplæg til ture og aktiviteter, der øger den sproglige bevidsthed.

Der er udarbejdet seks oplæg til 7.-9.klasse. Til hvert forløb har vi udarbejdet problemløsningssæt med sideløbende aktiviteter – dels for at skabe variation i skoledagen, men især for at støtte den matematiske sproglige bevidsthed.

Disse aktiviteter bør benyttes både før, under og efter besøget.

For at løse alle opgaverne i hvert problemløningssæt kræver det, at man besøger stedet for at undersøge, opleve, samtale, diskutere, måle osv.

Til hvert forløb er der tilknyttet en kontaktperson på lokationen. Denne fremgår af de enkelte forløbsbeskrivelser.

Projektet er udviklet i samarbejde med foreningslivet i Greve.

Baggrund, omtale og model:

Baggrund, omtale og model

 

De seks forløb er:

Greve Marina

Greve Tennisklub

Spejder ved Rævebakken

Biografen i centeret 

Greve Svømmehal

Greve Atletik