2021-22 Natur

Vi har fået midler fra Naturvidenskabsfestivalens uddelingspulje til etablering af et udeklasserum

8z har sammen med deres lærere og kommunens Idræts og fritidssekretariat været med til at udvikle og etablere en nyt grønt område: Olsbæk Eng