2004-05 Vand

Krogårdskolens andet grønne flag fik vi for vores arbejde med temaet VAND i skoleåret 2004-05.

4. klasserne har bygget akvarier med rodzoneanlæg, så vandet bliver renset af planterne:

7a har bygget modeller af rensningsanlæg:

2b har sunget vandsange og udstillet modeller på Rådhuset:

Miljørådet har skaffet en regnvandstønde så haven kan vandes med regnvand:

Rengøringen har været gode tilat spare på vandet:

Det har vores nye vand-spare-toiletter også:

I kantinen har vi fået opsat en vandkøler, så vi kan lære at drikke postevand:

Model af vandets kredsløb:

Så meget har vi sparet på vandet i skoleåret 2004-05: