QR 8

Blåmejsen

Blåmejsen er en almindelig fugl i Danmark. Det videnskabelige navn for blåmejsen er parus caeruleus. Blåmejsen bliver i Danmark hele året rundt og er derfor en standfugl. Levetiden er maks. 7 år. Spurvehøge, katte og andre rovdyr er blåmejsens fjender, fordi de kan lide at spise små fugle.

Udseende

Blåmejsen har blå vinger, hale og isse. Blåmejsen har hvide kinder med to sorte striber, en gennem øjnene og en under kinderne. Blåmejsen har en grøn ryg og gul underside. Han og hun blåmejsen er meget ens, men hunnen er mere mat i farven end hannen. Den har lange kløer og et kort fint næb.

Her kan du høre blåmejsens sang:

Vingefanget er 17,5-20 cm, vægten er 10,5 gram og længden er 11,5 cm.

Føde

Om sommeren spiser blåmejsen insekter og larver. Den suger nogle gange også nektar fra piletræernes gæslinger og i bærbuskenes blomster. Om vinteren spiser den insekter og frø, fx. bog fra bøgetræet.

Blåmejsen finder let nyt føde og lærer det videre til andre blåmejser. Fx. fandt de ud af at prikke hul på folie-kapslen på mælkeflaskerne og stak hovedet ned og drak af fløden i toppen af flasken i gamle dage.

Unger

Blåmejsens yngletid er fra april til juli og får 1-2 kuld hvert år.

Blåmejsen ruger i huller i træer og ofte i fuglekasser. Og det er en af de fugle, man finder oftest i mejsekasser. Den er meget opfindsom ligesom musvitten og bygger rede andre steder, hvis der er ingen redekasser eller træhuller, den bygger fx. rede i ventiler i husmure, gammeldags vandpumper, postkasser og andre mærkelige steder.

Den bygger sin rede med vissent græs, små kviste og mos. Blåmejsen bruger tørt græs, fjer og fint til at fore reden med, og det betyder, at den beklæder indersiden af reden med de ting, der er nævnt.

Blåmejsen lægger 5-12 hvide æg med røde pletter et hver dag. Den begynder dog først at ruge efter alle æggene er blevet lagt. Æggene bliver ruget på i 14 dage, indtil de klækker. Ungerne spiser ca. 7000 insekter og edderkopper. Ungerne bliver flyvefærdige efter 18 dage og flyver fra reden efter ca. 20 dage.

Blåmejsens udbredelse

Levested

Blåmejsens lever i løvskove, haver, parker, hegn og sjældent i nåleskove. Den er glad for gamle spættehuller og redekasser.

Udbredelse

Blåmejsen er udbredt i det meste af Europa og nordlige Afrika.

Blåmejsen og musvitten

Blåmejsen og musvitten er meget ens og er ofte forvekslet for hinanden. Men blåmejsen er mindre og skal have et mindre hul i fuglekassen, så den større og stærkere musvit ikke kan trænge ind.

Sang

Hannen synger sangen for at vise andre hanner hvor hans territorium er og for at tiltrække hunner.

Kilder:

https://denstoredanske.lex.dk/fuglesang

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/bl%C3%A5mejse-parus-caeruleus

https://www.dr.dk/skole/natur-og-teknologi/indskoling/blaamejse#!/

https://www.naturhistoriskmuseum.dk/viden/naturlex/fugle/bl%C3%A5mejse