(♀) Venus – den anden planet fra Solen


På Krogårdskolens planetsti skal:

    • Venus ligge ca. 11 meter fra Solen
    • og dermed rigtigt være ca. 1,2 mm i diameter
      (find noget på den størrelse).

Antal måner: 0

Afstand til Solen: 108 millioner km

Overflade: Stenplanet med dampe af syreregn

Diameter: 12.104 km

Andet om Venus:

Venus og Jorden er næsten lige store. Men Venus har et meget voldsomt klima. Trykket på overfalden knuser det meste og syreregnen ætser.

Venus er den tredjemindste planet i solsystemet.

Efter Månen er Venus det mest lysstærke objekt på nattehimlen.

I perioden lige efter solnedgang kan man nogle gange se Venus og Jupiter på linje med hinanden i en sydlig retning. De er lysstærke på nattehimlen og ligner stjerner.

Tilbage til oversigt