Hyld

10. Hyld

Hylden er et træ/ en busk som kan blive op til 8meter høj og er faktisk også en af de planter vi elsker og bruger mest.

Historien om hyld
Hylden findes i det meste af Europa, Lilleasien og selv i Sibirien. Man ved ikke hvornår den er kommet til Danmark men det er mindst 5000 år siden. Mennesket har altid holdt af den og plantet dem ved deres huse og i skovbruget som læhegn og til vildtet.

Udseende
Hylden kan være et træ eller en stor busk som kan blive op til 8 meter høj og stammen kan blive cirka ½ meter tyk


Blade
Bladene består af en lang stilk med 5-7 små blade på der sider to og to og med et enkelt blad for enden. Bladenes kanter er savtakkede. Hyldens knopper er rødlige, og hylden springer allerede ud i februar som en af de første buske i skoven og dens blade falder af i oktober.
Hyldeblade, bark og de grønne frugter indeholder blåsyre som er en svag gift. Men blomster og frugter kan spises.

Bark
Barken er grov og furet ligesom panderynkerne på en gammel kone. Men grenenes bark er grå og med grove korkporer. Unge grenes bark er grønlig og glat.

Blomster.
Hylden blomstrer ved midsommer i slutningen af juni måned. Hylde-blomsterne dufter og de er lysende hvide.

Spredning
Hyldens frø bliver spredt ved hjælp af fugle der spiser bærerne men frøene bliver ikke fordøjet. De kommer ud ved hjælp af fugleklatterne.

Skud
Det er svært at dræbe en hyld. For hvis et skud dør vokser der et nyt skud ved siden af.