Innovation

Arbejde med idégenerering ved hjælp af kort fra innovationskuffert

Innovationskort 1.JPG

Innovationskort 2.JPG

Innovationskort 3.JPG

Innovationskort 4.JPG