Flasker og dåser på farten (7.b)

Rapport

Vores gruppe har i det forrige halvår af 2014 og i januar måned af 2015 ugentligt (fordi Sciencevalgfags-leksikonerne kun finder sted en gang om ugen, hver torsdag) skrevet/aflagt en kort opsummering om hvordan arbejdsfordelingen har været- og hvilke ting, der er blevet udført/gjort lige den pågældende dag. Dette er en samlet, kompleks og mere detaljeret rapport skrevet ud fra alle disse ugentlige underrapporter.

Vores gruppe, bestående af Anders, Christoffer, Lucas, Marcus, Mikkel og Viktor fra Sjælland, 2670 Greve,Krogårdskolen, 7.b, har i forbindelse med grøn udfordring, valgt udfordringen “Flasker og dåser på farten” af dansk retursystem og målet med denne udfordring er at formindske antallet af flasker og dåser, der havner i naturen og få flere flasker og dåser til at havne i returautomateten.

For at komme i gang med projektet startede vi med en Brainstorm, hvor vi kom med en masse forskellige inputs til hvordan den her udfordring kunne løses. Det endte med at vi ville lave en app, altså et program man kan hente ned på sin telefon eller tablet, som skulle kunne scanne stregkodeerne på de flasker og dåser man ville returnerer før man returnerede dem og så ville programmet blive informeret om når man havde afleveret den scannede flaske eller dåse og deraf ville man så få en belønning. Det var der to i gruppen der begyndte at arbejde på og de kom, ved at søge på internettet efter et program der kunne lave sådan en app og ved se en masse videoer der demonstrerede hvordan en sådan app bliver til, i gang med at lave en demo. Appen endte med at blive lavet inde på et program kaldet mobincube, hvor man både kunne lave forskellige menuer, skrive tekst, lave links, give appen et logo m.m. Mens der så blev arbejdet på appen gik resten af gruppen i gang med at lave andre forskellige ting som fx optælling af flasker og dåser på skolen m.m.

Da demoen var blevet færdig blev der uddelt, til hele gruppen, nogle “idekort”, nogle kort med billeder på, af vores sciencelærere, som skulle give os inspiration til at finde ud af hvad de returnerede flasker og dåser kunne laves om til. Der var rigtig mange kort, der kom også rigtige mange ideer til hvordan opgaven skulle løses, så udvalgte vi alle de ideer som vi synes var de mest aktuelle og mest brugbare og alle de ideer blev så samlet på et papir, til et dokument, som så kom med i en statusrapport, som vi skulle aflevere inden juleferien, en rapport, hvor det skulle fremgå hvad vi havde foretaget os, hvem der havde foretaget hvad og hvornår det var blevet fortaget. Det skulle også fremgå om vi mestrede “de ni punkter” (1. Stille spørgsmål, 2. Formulere og omformulere problemer, 3. Indsamle data, 4. Interviewe, 5. Være kreativ og kritisk, 6. Være modig og turde fejle, 7. Tåle kaos, 8. Forstå noget ud fra forskellige perspektiver og 9. Komme med ideer, der kan bruges i virkeligheden.) inde for sciencefaget.

Efter det gik vores gruppe, i samarbejde med en gruppe med samme udfordring bestående af Benjamin, Frederik, Marco, Mikkel og Thomas fra Sjælland, 2670 Greve, Krogårsskolen, 7.c, i gang med en genbrugs-kampagne på vores skole, en kampagne der i omkostninger lå på 3500 kr., som involverede indkøb af skraldespande til plastikflasker

og skraldespande til dåser. Formålet med denne kampagne var at få placeret skraldespandene rundt om på skolen, så folk istedet for at smide de genbrugelige flasker og dåser ud i en normal skraldespand, hvor det hele bare bliver sendt til forbrænding eller smide dem ud i naturen, smed dem ned i vores genbrugsskraldespande så de kunne blive sendt til genbrug.

Så for at få skudt denne her kampagne rigtig i gang opdelte vi os i flere hold: Et hold, bestående af Anders 7.b, Christoffer 7.b, Mikkel 7.b og Viktor 7.b, gik rundt fra klasse til klasse for at få oplyst lærere og elever om selve kampagnen og kampagnens formål. De 11 klasser, der blev oplyst om kampagnen var: 0.a, 0.b, 1.b, 2.a, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 5.b, 6.a og 6.b.

Et andet hold, bestående af Benjamin 7.c, Christoffer 7.b, Lucas 7.b, senere også Frederik 7.c, Marco 7.c, Mikkel 7.c og Thomas 7.c, gik i gang med at lave en kampagne-film, der skulle ligges op på skolens internetside, som skulle være med til at reklamerer for kampagnen. Den blev dog ikke til noget i første omgang.

Et tredje hold, bestående af Anders 7.b, Mikkel 7.b og Viktor 7.b, gik i gang med at finde potentielle steder, hvor genbrugsskraldespandene kunne placeres og fik tegnet dem ind på et kort over Krogårdskolen. Krogårskolen er delt op i fløje: en nordfløj, en vestfløj og en sydfløj. 0.-3.klasserne befinder sig på nordfløjen, 4.-6.klasserne befinder sig på vestfløjen og 7.-9.klasserne befinder sig på sydfløjen. Det blev besluttet at der skulle være en af hver slags genbrugsskraldespand på hver fløj og også en af hver skraldespand udenfor i skolegården. De blev så senere ændret til at skulle stå i kantinen i stedet for.

Et fjerde hold, bestående af 7.b, hold gik i gang med at eksperimenterer med hvordan der skulle sættes skraldeposer fast på skraldespandene, der var nemlig ikke nogen enkel måde hvorpå de kunne komme til at sidde fast, især fordi poserne var lidt for små til at gå hele vejen rundt om skraldespandenes kant. Gruppen eksperimenterede med flere ting for at få problemet løst, så som at smelte noget formbar plastik i kogende vand så man på en måde kunne lave et hængsel som posen kunne hænge fast på. Gruppen endte dog med at bruge en meget mere effektiv, hurtigere og bedre løsning, ved simpelthen bare at sætte posen fast med noget kraftig ståltråd, som en fiks løsning.

En uge efter genbrugskampagnens start var et hold, bestående af Anders 7.b, Lucas 7.b og Mikkel 7.b ude for at tjekke hvor mange dåser og flasker, der var havnet i diverse

genbrugsskraldespande: Nordfløj: 0 dåser og 2 flasker, Sydfløj: 4 dåser og 0 flasker, Vestfløj: 0 dåser og 0 flasker og Kantine: 0 dåser og 1 flaske. Derudover var der også andet affald, som hverken var dåser eller plastikflasker, i skraldespandene. For at forhindre dette i at ske fremover skulle man måske se på nogle flere måder at oplyse folk om kampagnens formål på, såsom nogle plakater, der blev sat op rundt om på skolen.

Så nu manglede der bare at blive lavet nogle plakater, som skulle hænges op sammen med skraldespandene, der forklarede hvilken en af dem, der skulle smides plastikflasker ned i og hvilken en af dem, der skulle smides dåser ned i .

Det gik et hold, bestående af Frederik 7.c, Marco 7.c, Mikkel 7.c, Thomas 7.c, senere overtaget af Christoffer 7.b, Lucas 7.b, Marcus 7.b, Mikkel 7.b og Viktor 7.b, i gang med og efter mange forgæves forsøg med at få skolens printer til at virke og få lavet nogle plakater uden stavefejl, lykkedes det endelig at få sat dem op på skolen sammen med skraldespandene. Samtidig fik vi også en af skolens kontormedarbejdere til at skrive om vores genbrugs-kampagne inde på skolens hjemmeside, hvor hun fortalte hvad den involverede og bad lærere om at informere de klasser der ikke allerede var blevet det.

Til slut gik et sidste hold, bestående af Anders 7.b, i gang med at skrive denne rapport, som så senere skulle sendes til den Grønne udfordrings kommission og ledelse.