Design for Change: Flasker og dåser

Design for Change: Flasker og dåser
~ Opdag
Vi har på vores hold arbejdet med et projekt, som vi kalder flasker og dåser på farten, hvor
vi arbejder på, at gøre det nemmere at komme af med flasker og dåser. Vi var rundt på
skolens område og ude i en nærliggende skov for at finde og optælle flasker og dåser.
Vores hold fandt mange flasker og dåser, som bare lå og flød.
~ Drøm
Vi begyndte at tænke over hvordan vi kunne løse dette problem og vi endte med en
genbrugskampagne. Kampagnen skulle både indeholde genbrugsskraldespande,
skraldeposer, plakater og anden reklame.
~ Skab
Vi gik i gang med kampagnen. Vi havde otte skraldespande. Fire af skraldespandene var
blå og til flasker, og fire andre var sorte og til dåser. Vi fordelte dem rundt om på vores
skole, både hos de store elever, såvel som de små elever. På den måde kunne eleverne
have nem adgang til at komme af med deres flasker og dåser. Der blev også placeret
skraldespande i skolens kantine, hvor der dagligt bliver købt mange drikkevarer. Det gik
rigtig godt med skraldespandene. Det ved vi, fordi vi selv tømte dem.
~ Del
Vi var ude og fortælle i alle klasser fra 0.-6. på vores skole om vores genbrugskampagne.
Vi fik også reklameret med det på skolens hjemmeside. Vi tog op til Dansk Retursystem,
for at fortælle om vores kampagne. Deres marketingschef Anne-Mette, som vi snakkede
med, virkede meget positivt indstillet over for vores kampagne og var villig til at hjælpe os
med at få sat et pilotprojekt i værk på så mange af Greves skoler som muligt. Dette kræver
dog meget planlægning, så pilotprojektet bliver ikke aktuelt før efter den kommende
sommerferie.