Naturvejledning

Naturvidenskabsfestival i uge 39 2012

I ugerne op til festivalen, arbejdede 0 og 1 årgang i SFOen
med at undersøge og lære naturen rundt om skolen at kende,
så de kunne være naturvejledere for de ældste børnehavebørn.

I uge 39 kom 65 børnehavebørn fra fem børnehaver på besøg
på Krogårdskolen, og blev vist rundt på skolens område af de
nyudlærte naturvejledere fra SFOen. Børnene så på smådyr ,
på planter og på træer.

Se mere om skolens træer her: Træernes sti

Naturen fik den fulde opmærksomhed på kryds og tværs af alder og køn

Fokus og koncentration blev overført til vores nye bestemmelsesduge, så der kunne sættes ord på ”blade”, som før blot var et blad, men nu fik et navn.

Udover børnenes undren over naturen, blev der også tid til leg i naturens egen legeplads.

På turen rundt I området, fik alle udleveret en folder ”Træernes sti”, som er udarbejdet af elever på Krogårdskolen, og der blev slået op i materialer, som gjorde os alle meget klogere på den omgivende natur

Nogle af de insekter som blev indsamlet blev efterfølgende føde for SFO’ens forskellige dyr, herunder skægagamer og skildpadder