Science Fair 23

Igen i år afviklede vi Science Fair med Krogårdskolens 6.årgang.

Her kunne man lære om næsten alt fra bakterier til tyngdekraft.

Der var rigtig mange gode undersøgelser, men i år havde design af egne modeller (modellering) fået ekstra opmærksomhed. Derfor var også Håndværk & Design og Billedkunst med i det tværfaglige samarbejde.

Naturfagslærerne havde udviklet en skabelon, som eleverne skulle følge for at komme i mål med opgaven:

De skulle f. eks. have målgruppen for øje og være skarpe på, hvad deres model havde af styrker og svagheder.

Markedet – med 26 naturfagsboder –  var godt besøgt af forældre samt elever fra 3., 4. og 5. årgang. Klassernes kommende naturfagslærere kom også forbi og stillede mange spørgsmål til eleverne.

Se elevernes gode undrespørgsmål her:

  1. Hvorfor er tyngdekraften forskellig på planeterne?
  2. Hvordan kan man se forskel på en frø og en tudse?
  3. Hvordan virker øret?
  4. Hvad sker der i kroppen, når man spiser giftige svampe?
  5. Hvad gør chili stærk og kan man måle det?
  6. Hvordan fungerer en magnet?
  7. Hvorfor opstår regnbuer?
  8. Hvad sker der når noget rådner?
  9. Hvorfor bliver huden brun af sol?
  10. Hvordan virker tryk i havet?
  11. Hvad er der i mælk?
  12. Sæbebobleshow
  13. Hvorfor hopper bolde forskelligt?
  14. Hvordan hænger DNA og folkeslag sammen?
  15. Hvad gør vulkaner forskellige?
  16. Hvordan virker en seismograf?
  17. Hvad finder man i havets forskellige dybder?
  18. Hvordan virker en generator?
  19. Programmering af en robot, der kan samle skrald.
  20. Hvordan virker drugs?
  21. Hvad er der indeni en pistol?
  22. Hvordan er alkohol skabt?
  23. Hvilke naturkatastrofer er værst?
  24. Hænger følesans og smagssans sammen?
  25. Hvordan bliver lyde forskellige?
  26. Hvad består et kanonslag af?