De ydre gasplaneter

Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun.

Hvad er en gasplanet?
Gassen er egentlig bare den luft der nu er på planeten.
Man vil ikke kunne trække vejret på planeten hvis man tog dertil.
Planeterne har heller ikke en fast overflade, så man vil heller ikke kunne stå fast på jorden.
På billedet ses de fire gasplaneter. De står i rækkefølge fra tættest på solen, til længst fra. Rækkefølgen er: Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun.

Jupiter
Jupiter er den femte planet fra solen i solsystemet. Jupiter har 63 kendte måner, men det anslås, at den kan have helt op til 100 måner. Planeten er den største planet i vores solsystem, og den kan ses med det blotte øje fra Jorden. Jupiter har også rekorden med hensyn til omdrejningshastighed.
Den drejer én gang om sig selv i løbet af mindre end 10 timer, hvilket får den til at “bulne ud”.
Jupiters atmosfære, består primært af brint og helium med bælter og zoner af tætte skyer, der i hovedtræk ligger parallelt med planetens ækvator.
Talrige steder “brydes” dette bæltemønster af lavtryk, hvor skymasserne hvirvler rundt om lavtrykscenteret.
Den største af disse, den såkaldte Store Røde Plet, er et “stormvejr” 2-3 gange så stort som hele Jorden.
Pletten skifter facon, farve og udbredelse fra tid til anden, men har eksisteret uafbrudt i de mere end 400 år man har observeret Jupiter med høj nok opløsning til at se objekter af den størrelse.
På billedet ses Jupiter med den Store røde plet.

Saturn
Saturn har det største og flotteste ringsystem i solsystemet.
Ringene består hovedsagelig af is stykker og isdækkede klippestykker af forskellig størrelse.
Den dominerende del af ringene opdeles i A, B, C og D ringe, regnet udefra og ind mod planeten.
Det meste materiale befinder sig i B ringen, der er så tyk, at sollyset ikke kan trænge igennem.saturn.png
Uden for hovedringene findes de svage E, F og G ringe.
Saturns største måne Titan og Titan er den eneste måne i solsystemet med sin egen atmosfære.
Indtil videre er der opdaget mere end 60 måner omkring Saturn, og 52 af dem har fået navn.
Kun kæmpeplaneten Jupiter har flere kendte måner end Saturn.
Saturns måner har mange forskellige størrelser og former.
I den ene ende af skalaen finder man den runde måne Titan, der er den andenstørste måne i hele solsystemet og større end planeten Merkur.
Titan er Saturns måne. Navnet Titan er den romerske betegnelse for en søster eller bror til guden Saturn.
Den er meget kold så alt foregår meget langsomt.
Kredsløbstid: 29 år 174 jorddøgn.

Uranus
Uranus´ atmosfære består af:
– Brint
– Helium
– Metan
Det er Metan som giver planeten sin lyseblågrønne farve.
Uranus er den 7 planet i solsystemet.
Den blev opdaget d. 13 marts 1781 af den engelske astronom William Herschel.
Voyager 2 er den eneste romsonde der har besøgt Uranus og taget nær billeder af den i 1986.
Uranus er fjerneste planet som kan ses med det blotte øje.(under særligt gode vejrforhold)
Den har 27 måner samt et tyndt ring system.
Et særligt egenskab ved Uranus er rotationsakse som ligger ned.
Det vil sige at den ikke kredser om jorden men triller.
Gennemsnits temperaturen ved overfladen er -220 grader.
Uranus er 84 år om at nå engang rundt om solen.

Neptun
Den er ikke synlig fra Jorden med det blotte øje.
Neptun blev opdaget i 1841 af John Adams, og Voyager 2 er den eneste rumsonde der har besøgt planeten.
Som i kan se på billedet, er planeten blå, det skyldes metanen i skyerne.
Neptun er opkaldt efter havguden i den græsk-romerske mytologi.
Radiussen er ca. 24.000 kilometer. Neptun bruger 18 timer på at rotere en gang om sig selv, og er 165 jord-år om at komme en gang rundt om solen.
Kredsløbet er ovalformet. Atmosfæren består mest af Hydrogen, Helium og vand.
Neptun er kendt for at have de stærkeste vinde. Vindstyrken kan nå op mod 2500 km/t
Temperaturen ved skytoppene kan nå helt ned på -210 grader.
Inde i centret kan temperaturen komme helt op på 7000 grader, som jo er varmere end solens overflade.
Det skyldes ekstremt varme gasser og klipper i centret.
Neptun har 13 måner, den mest kendte hedder “Triton”. Det specielle ved Triton , er at den kredser i modsat retning i forhold til Neptuns egen rotation.
Der er ingen planer om yderlige missioner til Neptun.
Neptun er den yderste af de fire store gasplaneter i solsystemet.