Krav til temaet transport

Transport-temaet tager udgangspunkt i den personlige transport vi beynytter os af i hverdagen. Transport i biler har en lang række ulemper: luftforurening, CO2-udledning, sikkerhed/ulykker, støj, sundhed og pladskrav. Vi skal være bevidste om, hvordan vi transporterer os til hverdag, samt at vi har mulighed for at ændre vores transportvaner, så det forbedrer miljøet, sikkerheden og vores sundhed og velvære i øvrigt.

1. Undersøgelser
Hvordan transporterer børn og voksne sig til skolen? Hvordan transporterer de voksne i lokalområdet sig på arbejde? Er der anden form for transport i lokalområdet (gennemkørende trafik, lastbiler til erhvervsområder osv.)? Hvilke trafikproblemer er der på skolevejen, omkring skolen og i lokalområdet? Hvorfor transporterer vi os på den måde vi gør? Er det sejt at køre i bil? Hvad er forskellene mellem privat transport og kollektiv transport?
Undersøgelser kan fx være interview med børn, voksne på skolen, forældre, andre bilister, skolepatrulje, politi m.m., trafiktælling, statistik, måling af bilernes hastigheder, arbejde med kort m.m.
Hvilke alternativer findes der til biltransport? Hvordan er den kollektive transport? Hvad er fordele og ulemper ved forskellige transportformer? Er der områder eller befolkningsgrupper, der har dårlige transportforhold? Hvad siger fx de ældre? Hvis den kollektive transport ikke er god, hvad er så årsagen til dette?
Hvilke problemer er der ved transport i biler (luftforurening, CO2-udledning, støj, ulykker, manglende motion m.m.)? Er der sket ulykker? Hvordan påvirker det vores helbred?
Hvem har ansvar for trafiksikkerheden?

2. af skolen
Undersøg om kommunen har en trafikplan og i givet fald undersøg, hvad den fortæller om lokalområdet
Besøg politiet eller inviter politiet på besøg på skolen og diskuter trafikproblemer
Kontakt Dansk Cyklistforbund, Lokal Agenda 21, naturfredningsforening eller andre med synspunkter på trafik

3. Miljøordensregler for Transport
Hvordan synes I, at trafikken skal være i jeres lokalområde, så den er bedst mulig mht. bl.a. sikkerhed, sundhed og CO2-udledning, luftforurening.
Hvad vil I arbejde for med henblik på at forbedre trafikken i jeres lokalområde?

4. Gør en indsats. Lav mindst 3 indsatser, fx
Gennemfør en cykelkampagne eller ”gå til skole”- eller ”gå på arbejde”-arrangement
Deltag i ”Alle børn cykler”, ”Vi cykler til arbejdet” eller lignende kampagner
Gennemfør arrangementer som fx ”gå-busser”, hvor forældre går med børn i skole, eller ”Tag en kammerat med i bilen” eller cykle-sammen arrangementer
Gennemfør en dag eller uge, hvor alle i et lokalområde opfordres til at undlade bilkørsel en bestemt dag
Udarbejd forslag til trafiksikkerheden på de veje, hvor børn og unge færdes
Udarbejd forslag til bedre kollektiv transport
Udarbejd et forslag til skolens trafikpolitik
Udarbejd forslag til nye busruter, bilfri zoner, kørselsafgifter og/eller udbygning af cykelstier m.m.

5. Formidling. Lav mindst 2 indsatser, fx
Formidling kan ske på mange måder – fx i artikler i lokalaviser, indslag i lokal-tv, pjecer, video, skolens hjemmeside, lokale hjemmesider, informationsmøder, mobiltelefoner osv.
Informationsfoldere til forældre og skolens brugere
Præsentation af elevernes forslag ved en event på skolen eller på rådhuset
Informationsdag/aften sammen med politiet for forældre og andre