Plastprojekt – projektbeskrivelse

Konkurrence
Vores lærer har meldt os til en konkurrence, hvor vi kan vinde en tur til Tyskland. Konkurrencen går ud på, at vi skal lave det bedste plastprojekt, og vi vil selvfølgelig gerne vinde.

Timerne i skoletiden
Vi har brugt mange naturfagstimer på at læse og undersøge. Vi har sideløbende med hele vores plastprojekt haft om olie af forskellige arter, og undersøgt olien på mange måder. Det har vi gjort, fordi plast er lavet af olie og vi skulle vide, hvor plasten ‘begynder’. Vi har også læst en del forskellige artikler om både olie og plast.

HTX i Roskilde
Før vi overhovedet skulle afsted har vi været i kontakt med eleverne på HTX via mail. Vores lærer Lone har også været i kontakt med Bill Linane. Grupperne blev formet og så skulle vi kommunikere sammen inden besøget. Vi skulle bla. udforme en række spørgsmål, som HTX eleverne skulle besvare. Dette arbejde forud for besøget gjorde, at vi havde en bedre kontakt, da vi så mødte hinanden på HTX.
Den 30. September til den 1. oktober skulle vi overnatte på HTX i Roskilde. Her var vi indelt i forskellige grupper, hvor vi alle havde et plastemne, som vi skulle fordybe os i.
Grupperne var: Klar plast, Plastens hukommelse, Plastens styrke, Kend din plast, Slime, Hoppebolde og Isolerende plast.
HTX eleverne og deres lærer Bill hjalp os med forsøgene og fremlæggelserne. Vi arbejdede intensivt begge dage, og forsøgte vores bedste på at formidle den viden vi havde samlet. Den første dag ankom vi kl. 15 og gik straks igang. HTX eleverne havde forberedt et kemishow, som var rigtigt sjovt og informativt. Vi arbejdede hele dagen og fik først fri kl. 22 – der var vi tilgengæld også trætte.
Vi kan varmt anbefale, at andre klasser, der har om plast eller andre emner at tage ud til HTX og lære en masse ting fra ældre elever. Det var en rigtig god oplevelse og en fed og anderledes måde at lære på. Ikke nok med at vi lærte en masse, men klassen blev samtidig rystet mere sammen.

Fremlæggelse
Den 1. oktober kom vores forældre på besøg, og vi skulle fremlægge for dem, hvad vi havde lavet på HTX.
Forældrene var meget begejstrede over, hvor meget vi havde nået på bare to dage, og hvor meget vi havde sat os ind i projekterne. Nogle af fremlæggelserne blev optaget, og kan se på vores wiki.
Vi har også fremlagt forskellige olieforsøg for hinanden i løbet af vores arbejde med olie og plast.

Fordybelsesuge
I fordybelsesugen brugte vi 3 dage på at filme og tage billeder af forsøg vi selv har lavet.
Vi lavede en hjemmeside/wiki som vores produkt, fordi vi synes det er en god måde at komme ud med informationer på. Vi var meget stressede og alle arbejdede hårdt på at få hjemmesiden til at komme op og køre. Den skulle selvfølgelig også have et pænt layout og være praktisk opdelt, så informationerne var lette at finde.

Produktet
Vi har valgt at vores projekt skulle være en wikiside. Det har vi valgt fordi en hjemmeside er et medie, der taler til mange mennesker på en instruerende og inspirerende måde. Arbejdet med wiki har været rigtigt interessant. Det krævede, at vi skulle sætte os ind i, hvordan man laver hjemmesider. Hvordan rent teknisk, men også rent indholdsmæssigt. Det har været meget spændende. Mange af drengene i klassen var fantastisk dygtige til at arbejde med hjemmesiden og de gik meget op i det. De har brugt både aftener og weekender på det.
Arbejdet med wikien har ydermere givet os blod på tanden til at arbejde på denne måde i andre fag. Vores lærere har også været meget glade for at arbejde med wikien.

Hvad har vi lært?
Vi har lært meget af de forsøg vi har lavet, f.eks. hvordan man laver slime, at man skal måle helt nøjagtigt op for at det fungerer. Vi har også lært, at det er så giftigt, at man ikke må lave det her på skolen.
Vi har også lært at plasten har en hukommelse og kan finde tilbage til dens oprindelige form, hvis det bliver varmet op. På den måde kan vi se, at det er termoplast.
Vi har også lært, hvordan man finder ud af, hvad det er for noget plastik, f.eks har vi lært at man får en grøn flamme med en kobbertrådsprøve, hvis der er PVC i plasten, dette er interessant at påvise, fordi PVC er giftigt og problematisk i forhold til vores miljø.
Da vi arbejdede med hoppebolde lærte vi at undersøge, at man ændrer en variabel ad gangen for at nå frem til, hvad der fungerer bedst. Sådan arbejder forskere også, ved at lave små ændringer i en variabel ad gangen kommer man frem til en løsning.
Da vi arbejdede med klar plast så vi, at når man ser på plasten gennem polariodfiltre, kan man se, hvordan det er blevet blæst ind i en form under støbningen. Det ser flot ud med regnbueagtige farver.
Da vi arbejdede med EPS lærte vi, at det isolerer godt, men samtidig er meget brændbart. Det forklarer måske, hvorfor det ikke er så brugt til at isolere huse med.
Vi har også lært noget om massefylde og at man kan bruge dette til at finde ud af, hvad for noget plast man har.

Vi har lært utrolig meget om forskellige typer plast, om plastens oprindelse, hvordan man laver plast, hvordan man nedbryder og genbruger plast. Vi blev meget overraskede over,en del af de ting, vi lærte. For eksempel at det kun er 5% af alt den råolie, der bliver udvundet i verden, der bliver brugt til plast produktion. Vi har været glade for at have om olie samtidig med at vi har haft om plast, det gjorde, at vi havde en bedre faglig oplevelse af begge emner.