Sitagran

15. Sitkagran

Sitkagran kan blive op til 40 meter høj
Træet blev indført til Danmark omkring 1850. Siden er sitkagran blevet et vigtigt skovtræ i Danmark, for det vokser ret hurtigt. Sitkagran er normalt 40-70 år, når det bliver fældet. Sitkagran kommer ind på tredjepladsen som det mest udbredte skovtræ i Danmark (efter bøg og rødgran) og dækker 8 % af skovarealet.

Blomster
Hanblomsterne sidder spredt på træet. De er bleggule, og formet som små æg. Hunblomsterne sidder i toppen af træet. De er blegrøde.

Frugter
Koglerne adskiller sig fra rødgrans kogler ved at være noget mindre – 5 til 8 centimeter – med tynde, papiragtige kogleskæl.

Hvad bruges det til
Man kan bruge det til at bygge huse med. Man kan lave papir af de små grene.