Fremtidens transport over Øresund (8.bc)

Vores projekt handlede om at komme en grønnere vej over Øresund. Det kunne vi enten gøre noget ved forbrug af brændstof eller man kan få drivhusgasserne renset fra luften.
En grønnere vej over Øresund

Øresund er den bro/tunnel der går fra Danmark til Sverige. I de sidste 13 år er der i gennemsnit 5.818.749 biler, lastbiler, busser mm, kørt over den kun 5 km lange strejkning. Den CO2 der bliver udledt er meget stor, og det skal der laves om på. Der er mange ideer på hvordan man kunne gøre køretøjerne bedre miljømessigt, men ville det være billigere eller bare bedre at man ændrede broen?

Vores ide er således: isoler broen i et rør, hvor alt gas der kommer ud, CO2, methan eller andet, bliver samlet op af en vindsystem hvor det så bliver ført gennem nogle mindre rør, som fører over i en tank hvor det bliver behandlet eller i bedste scenarie, renset.

Hele ideen omkring dette med at isolere brugen kom fra en ide om vindmodstand. Når man kører på en bro der ligger åbent over en sund, så er der en masse vindmodstand som medfører at man sætter farten lidt op for at kunne holde sig lige på vejen, og når man kører hurtigere udleder man mere CO2. Så vi tænkte: “hey, hvad nu hvis vi puttede broen ind i et rør, så ville der ikke kunne komme vind ind og tvinge bilister til at sætte farten op”. Men efter lidt tid med andre ideer om at vi måske også skulle lave nogle åbninger så der kunne komme frisk luft ind, gik det op for os at CO2’en stadig var i røret og istedet for at gøre broen grønnere, gjorde den det giftig at være i.

Så kom vi op med en ny ide, at lave et specielt aircondition, men som ikke gjorde luften dejlig og frisk, men som sugede al luften inde i røret, føre det over i en tank hvor alt luften blev fordelt 2 grupper. De gode luftarter som oxygen, helium, nitrogen og andre luftarter, blev sent ud igen, mens drivhusgasser som CO2, brint/hydrogen, methan, ville blive behandlet, renset, neutraliseret, bare forvandle det til ren luftart igen.

Måske lidt forvirrede, men i det mindste forstår vi det. stort som småt, handler vores ide om, at samle alle drivhusgasser i røret, og rense det så det endnu en gang, kan blive indåndet af mennesker og dyr.

Da vi havde tænkt lidt over det, begyndte vi at lave nogle skitser til hvordan vi ville lave røret. Selvfølgelig er vi ikke det bedste tegnere, og den app vi downloadede var ikke lige den bedste, men vi kom med nogle tegninger som lignede nogenlunde det billede vi havde i håbet.