I sandhedens tjeneste

Årets naturvidenskabefestival på Krogårdskolen har blandt andet budt på projektet “Naturvidenskab – i sandhedens tjeneste”

Når man lyver, sættes kroppen i en slags kortvarigt alarmberedskab, som udløser flere ubevidste kropslige reaktioner.
Ved at måle en ”mistænkts” reaktioner under et forhør kan politiet få en fornemmelse af, om vedkommende taler sandt eller lyver.
Med brug af nyeste teknologi og naturfaglig viden om kroppens reaktionsmønstre har elever på 7. årgang på Krogårdskolen arbejdet med at afsløre løgnere…
Eleverne har arbejdet med projektet i en hel uge, og mange fag har været involveret: naturfag (undersøgelser), psykologi (kropssprog), dansk (formidling og logbogskrivning), sprog (tekster de skal fordybe sig i) mm…


Vi startede med en fælles intro for hele årganen: Download powerpointen: I sandhedens tjeneste

Derefter fandt eleverne sammen i grupper på tværs af klasserne.

Grupperne fik fordelt opgaverne i de fire fokusområder:
– Hjerte og blodkredsløb: Løgn får pulsen og blodtrykket til at stige.
– Lunger og åndedræt: Løgnerens åndedræt bliver hurtigere og mindre dybt.
– Hud: Man sveder i håndfladerne og på fingerspidserne, når man bevidst lyver.
– Kropssprog og muskelreaktioner: Mange mener, at man kan se på en persons kropssprog om denne lyver: Hvordan øjne og ansigt ser ud. Og når man lyver, kan ufrivillige muskelbevægelser få ben og arme til at spjætte en lille smule.

Grupperne gik i gang med at fordybe sig i deres emne og forberede sig på fremlæggelser.
Fordybelse i læsestoffet.

Vi besøgte politimuseet, hvor vi fik rundvisning med fokus på opklaring af forbrydelser.

Efter at have sat sig ind i kroppens reaktioner ved løgn, øvede eleverne sig på hinanden i at afsløre løgne ved hjælp af måleinstrumenter, der kan måle ovenstående faktorer (altså tilsammen udgør måleapparaterne en slags løgnedetektor).

Elever måler hjerteslag med en EKG-sensor.

Åndedrættet måles.

Hudmodstanden måles.
Andre elever ser på kropssprog og temperaturstigninger
med et termokamera.
—————————

Eleverne har anvendt den viden de har fået om kroppens reaktionsmønstre til at afsløre løgnere. Og de har diskuteret hvordan man i fremtiden kan blive bedre til at afsløre løgnere.
Måske kan eleverne også anvende denne viden om deres egen krops reaktioner fx i forbindelse med eksamens-situationer eller anden formidling.

Til sidst kom skolens 5. årgang på besøg for at høre om hvordan man kan bruge naturvidenskaben i sandhedens tjeneste: