Måner

Hvordan er månen skabt??

Nogle mener, at månen blev dannet for ca. 4,5 mia. år siden ved at jorden blev ramt af af en anden planet. Noget af jordens skorpe blev slynget ud i rummet, hvor en del af materialet samledes til vores måne.

I de følgende ca. 500 millioner år blev solsystemet, herunder jorden og månen ramt af de rester fra jordrens skorpe der var tilbage. Hvis man kigger på månen med en kikkert, kan man tydeligt se de mange kratere på månen. Jorden har haft samme udseende, men med tiden er kraterne på jorden blevet udjævnet.

Hvad er tidevand, og hvad har det med månen at gøre??
Tidevand er en stigning og faldning i havets overflade, som er forårsaget af Jordens rotation i månens og solens tyngdefelter også kaldet tidevanskræfter.

Hvad har tidevandet med månen at gøre?
Månens tyngdekraft påvirker jorden og “trækker” i jorden sammen med solen. Månens afstand til jorden er ikke den samme hele tiden og derfor skifter månens træk i jorden, hvilket – er grunden til højvande og lavvande – også kaldet flod og ebbe.
Tidevandet er kraftigst når jorden, månen og solen står på linie, hvor sol og måne trækker i samme retning. Dette kraftige tidevand kaldes for springflod. Det sker ca. med to ugers mellemrum ved fuldmåne og nymåne.

Forskellen på månen og jorden
En af de andre ekstreme forskelle på jorden og månen, er den lave tyngdekraft på månen.
Tyngdekraften på månen er nemlig kun på 17% det vil sige at vejer du 100 kilo på jorden, vejer du kun 17 kilo på månen! Hvilket vil gøre dig i stand til at hoppe 6 gange så højt og løfte 6 gange så meget, når du er på månen.

Jupiters måner
Europa er en af Jupitersmåner, og den mindste af de fire galileiske måner — de andre tre er Io, Ganymedes og Callisto. Europa blev opdaget i 1610 af Galileo Galilei. Den har navn efter kvinden Europa fra den græske mytologi.

Io er en af Jupiters måner, og sammen med de tre andre såkaldte galileiske måner Europa, Ganymedes og Callisto, er den en af de første Jupiter-måner der blev opdaget. Io har navn fra den græske mytologi.

Callisto er en af de mange måner som tilhører planeten Jupiter.
Callistos overflade består af et ca. 200 kilometer tykt lag af is oven på et mere end 10 kilometer dybt hav af saltvand. Retningen af Callistos magnetfelt styres af magnetfeltet fra Jupiter, hvilket tyder på et lag af flydende materiale inde i Callisto.

Ganymede er planeten Jupiter største måne. Den er ikke blot Jupiters største, men også den største måne i hele solsystemet. Målt på diameteren er Ganymedes over dobbelt så stor som dværgplaneten Pluto.