Den levende station – Udfordringen

Af kommunen er vi blevet stillet den udfordring at designe et aktivitetsområde til Greve Station. Dette er et behov, fordi stationen på nuværende station er kedelig og grå, der mangler simpelt hen liv. Vi skulle så bidrage med en ide til, hvordan der kunne komme dette, men de gav os 3 krav:

1. Det skal kunne benyttes af mange forskellige slags brugere.
2. Det skal være æstetisk.
3. Det skal kunne indeholde regnvand.

Der var konkrete grunde til at netop disse udfordringer blev valgt. Det var vigtigt at vores design kunne benyttes af mange forskellige mennesker og ikke ville irritere nogen, da det jo ligger på et sted som stationen, hvor mennesker af alle aldre er. Desuden vil der jo, hvis målgruppen er lille, kun komme et meget begrænset antal mennesker på vores design, hvilket vi naturligvis ikke ønsker.

Æstetikken afgør jo, hvorvidt mennesker vil føle sig tiltrukket til at bruge vores design, og er dermed også en væsentlig faktor i om stedet vil blive en succes.

Det sidste kriterie var at stedet skulle kunne indeholde regnvand. Dette har vi nemlig haft store problemer med i Greve Kommune, hvor rådhuset blandt andet har være oversvømmet. Derfor vil det være oplagt at lave nogle vandopbevaringsbassiner så tæt på bygningen. Men disse skal også kunne bruges på anden vis, fordi det jo langt fra styrtregner hele tiden.

Så begyndte vi, og da støtte vi på en helt anden udfordring: Vi var 14 personer, alle med vidt forskellige ideer, som vi skulle få til at spille sammen. Derfor var vi nødsaget til at dele os ind i nogle grupper, som udviklede forskellige ideer, men så kom der igen et problem. Disse ideer skulle også spille sammen og have fælles tema.