Formidlingsagenter

Vi har gennem årene haft valgfaget formidlingsagenter for både mellemtrin og udskolingen. Her er an samlet oversigt over de aktiviteter eleverne har dokumenteret gennem årene.
Derudover har vi vedlagt et lærermateriale, der gennemgår ideerne i aktiviteterne.

Mellemtrinnet:
Brand og brandtrekanten
Chokolade
Dissektion af sild
Forsøg med kakerlakker
Fælder for smådyr
Insekter
Julesjov
Lego
Luftraketter
Lys og spøgelser
Modeller i naturfag
Naturvidenskab i legetøj
Nisselandsby
Organer i kroppen
Robotter
Rødkål som pH-indikator

Udskolingen
Astronomi – Comeniusprojekt “Stars of Europe”
Stars of Europe
Stars of Europe – Danmark
Konkurrencen “Brug pæren – flyt klodsen”
Til lands til vands og i luften
– Elevernes powerpoint Vand land luft 12
Cykelgeneratorer
Bidrag til Danmarksudfordringen og konkurrencen “Design for Life”
Den levende station
– Grundig gennemgang af modellen
Film om projektet
GPS Forløb GPS – lærer
Højhastighedskamera
Luft og tryk
Stranden Forløb Stranden – lærer

Lærermateriale
Generelt GENERELT – lærer
U-modellen U-modellen

Vejledning til enkelte forløb:
– Kakerlakker kakerlakker-lærer
– Fælder for smådyr fælder for smådyr – lærer
– Insekter insekter – lærer
– Lys og spøgelser Lys og spøgelser – lærer
– Modeller i naturfag Modeller i naturfag – lærer
– Naturvidenskab i legetæj Naturvidenskab i legetøj – lærer
– Nisselandsby Nisselandsby – lærer
– Rødkål som pH-indikator Rødkål – lærer
– GPS Forløb GPS – lærer
– Stranden Forløb Stranden – lærer

Om formidlingsagenter
Formidlingsagenter var Krogårdskolens valghold i Science fra 2011-2014.

Vi skrev følgende om valgholdet:
Formidling skal signalere, at elever uddannes til at fortælle om naturfaglige emner,
– agenter at eleverne arbejder undersøgende med naturfag – som agenter og eksperter.

På valgholdene vil vi give eleverne inspiration, udfordringer, erfaring og faglig fordybelse i forskellige emner i relation til naturfagsundervisning.

Tilbuddet ”Formidlingsagenter i naturfag” er tiltænkt elever, der er specielt interesserede i naturfag og for elever, der har særligt talent for naturfag.
På Krogårdskolen gør vi en særlig indsats for naturfagene, vi vil gerne stimulere og udfordre vores elever til at nå så langt som muligt.

Eleverne er selv afgørende, ikke kun som passive modtagere af faglig viden, men også som motiverede, nysgerrige, engagerede og innovative børn og unge, der får mulighed for at anvende deres viden. Valgholdet er til faglig fordybelse men skal også ses som et praktisk fag. Og elever på valgholdet får mulighed for at anvende deres viden ved formidling for yngre elever.
Årets emner tilrettelægges i samarbejde med eleverne.
Dog er astronomi, som det ene emne for udskolingens Formidlingsagenter valgt på forhånd af underviserne, da der i dette skoleår etableres et comeniussamarbejde med faglig fordybelse i astronomi.
Undervisere på valgholdet ”Formidlingsagenter i naturfag” er skolens naturfagslærere Helle Houkjær og Lone Skafte Jespersen.

Valgholdet er et ugentligt tilbud, der kører i 8 måneder. Tilmelding er som udgangspunkt bindende.