2021-22 Natur

Vi har fået midler fra Naturvidenskabsfestivalens uddelingspulje til at etablere et UDE-KLASSERUM