2015-16 Affald

Vi arbejdede i 15-16 på at få det 12. grønne flag.

Årets emne er: Affald

Her kan du læse lidt om hvad vi har arbejdet med:

Alle elever har deltaget i den årlige affaldsindsamlingsdag

Børnehaveklasserne og 1. klasserne har arbejdet med “Biodiversitet for de mindste”

8c har arbejdet med biodiversitet og miljøindikatorer – se de film eleverne har lavet:
Film om miljøindikatorer

9b har været på besøg på:
Vestforbrændning: Vestforbrænding,
Mosede Rensningsanlæg: Mosede rensningsanlæg
Avedøreværket:
Billeder fra besøget: 9b på Avedøreværket (1) (1)
Eleverne skrev om Avedøreværket: Avedøreværk-Devrim-Jonas-Rasmus
Vi tog billeder af deres plancher: Plancher på Avedøreværket

Alle 9. klasserne har arbejdet med Affald som et af de fire FællesFagligeFokusområder de skulle opgive til deres afgangsprøve i naturfag. Her har de blandt andet fordybet sig i følgende problemstillinger:
– Hvilke affaldsstoffer udsender vi i havene og hvilken påvirkning har de på miljøet i havene?
– Hvilke næringsstoffer indeholder spildevandet – og hvad gør man for at undgå at de skadelige stoffer kommer ud i miljøet?
– Hvad sker der når forskellige typer plastaffald nedbrydes eller brændes? Og hvilke konsekvenser har det for det omgivende miljø?
– Hvad betyder de forskellige metoder til behandling af affald – genbrug, forbrænding og især deponi for miljøet?

Forskellige affaldscyklusser:
Den almindelige – den kalder vi vugge til grav

Her er der et vist genbrug, men efter endt brug ender det alligevel som affald.

Vugge til vugge, Hvor ALT kan genbruges i et biologisk eller teknisk kredsløb.

Læs mere her
Vugge til vugge – cyklus.jpg