2006-07 Affald

Krogårdskolens fik det 4. grønne flag i skoleåret 2006-07
for vores arbejde med temaet AFFALD.

Skolen har anskaffet affalds-sorterings-møbler til hele indskolingen:

5b vandt 1. præmie i Dåserydderen:

6c var på besøg på Vestforbrænding og de har skrevet en affaldsavis:

9a har malet og bygget en affaldspyramide
som skolens elever kan bruge til at øve sig i affaldssortering:

Eleverne har bygget en kompostbeholder og placeret den i “skolehaven”: