QR 24

Smådyrene der lever i skovbunden lever mest af døde planter. Fx blade der er faldet af træerne. Prøv om du kan finde nogle. Husk hvis du kigger under sten og grene, at lægge den forsigtigt på plads igen. Så smådyrenes levested ikke bliver ødelagt.