QR 11

Edderkopper i Danmark

  • Korsedderkoppen.
  • Mejeredderkoppen.
  • Den store husedderkop.
  • Museedderkoppen.
  • Rød vægjæger.
  • Zebraedderkoppen.
  • Grotteedderkop.
  • Den store rovedderkop.

Forskellen på en mejer og en mejeredderkop og et stankelben er, at at en mejer har kun et led i kroppen, hvor en mejeredderkop har to, og et stankelben har kun seks ben, hvor de andre har otte. Stankelbenet har også to vinger

Edderkopper, vi fandt i skoven.
● Entelegynae
● Phalangioidea
● Vokseeddderkop
● Korsedderkop
● Mejeredderkopper

Mejere er primært rovdyr. De spiser små insekter, snegle og andre edderkopper, men laver ikke spind. Som alle andre spindlere