Rødel

14. Rødel

Rødel er et flot stort træ. Det hedder også bare et elletræ.
Det er det eneste danske træ, der kan tåle at stå med rødderne i vand.
På gamle træer er barken grå, grov og skorpet. På nye træer er barken glat, blank og grønbrun.
Når man fælder et elletræ bløder det. Det får en rød farve, som man kalder blod.


Blade
Elletræets blade er runde og glatte og de har en takket kant. Bladene er mørkegrønne på oversiden og lysegrønne på undersiden, og de er stadigvæk grønne, når de falder af om efteråret.

Blomster
Elletræets blomster hedder rakler. Der er både hunrakler og hanrakler. På det billede vi har taget er der hunrakler. Begge dele sidder på det samme træ bare forskellige steder på træet. Hanraklerne har noget der hedder pollen. Det blæser med vinden hen til hunraklerne. Det er hunraklerne der bliver til små bitte kogler.
Inde i de små kogler er frøene, der kan blive til nye elletræer.


Rødderne
Elletræer kan tåle at stå med rødderne i vand hele året. Så laver de nogle stylterødder. Der er rødder der skyder ud fra stammen og støtter elletræet.
Hvad bruges rød-el til?
Rød-el bliver brugt til møbler og træsko. Det bliver også brugt til at brænde.