Rødgran

8. Rødgran

Vi har rigtig mange rødgran træer i Danmark. De fleste af grantræerne i Danmark er rødgran.  Rødgran bliver op til 40 meter højt. Rødgran kan blive 100 år gammel i Danmark, enkelte op mod 200 år. Rødgran bliver normalt fældet, når det er 45 – 80 år.

Udseende

Rødgran ligner et juletræ i formen. Barken på de unge træer og de unge skud er rødbrun. Derfor hedder det rødgran. På ældre træer er stammen grå, og barken skaller af i tynde runde flager. På gamle træer er de nederste grene visne eller knækket af.

Rødgran er et skyggetræ. Det betyder at træets nåle sidder tæt og giver meget skygge. Derfor er der så mørkt i en granskov. Det kan selv tåle meget skygge.

Rødgran er både han og hun samtidigt . Det har både hun og hanblomster. Hunblomsterne sidder øverst og hannerne sidder nederst. Træet kan først blomstre når det er 35 år. Og hunnerne blomstrer først. Det er ikke sikkert at der kommer blomster hvert år. Vinden blæser pollen(en slags støv) mellem hunblomsterne og hanblomsterne.