De indre stenplaneter

Stenplaneter – hvad er en stenplanet?
En stenplanet (også kaldt klippeplanet, terristisk planet eller jordplanet.) er en planet, der har en fast overflade og består af de stort set samme bjergarter. Dog skiller Jorden sig ud, da dens sten består af ilt. Ellers er opbygningen på de fire stenplaneter nogenlunde ens. Der er en metalkerne i midten, som består af jern og uden om planeterne er der en ting, som omgiver og beskytter den, kaldt en silikatholdig kappe.

Merkur

Merkur er den mindste planet i solsystemet. Det er den planet, der ligger tættest på Solen. Det er dog ikke den varmeste planet., men dens temperatur svinger meget. Om dagen kan den komme helt op på 430°. Og om natten kan den komme helt ned på -170°. Merkur bruger ca. 90 dage på at komme hele vejen rundt om Solen. Den kredser om Solen i et ovalt formet kredsløb hurtigere end nogen anden stenplanet. De gamle romere gav den navnet Merkur til ære for gudernes budbringer – sikkert fordi at den bevæger sig så hurtigt. Den overflade ligner månens utrolig meget, de har begge to klipper i mange kilometers højde, man kan dog ikke se klipperne med det blotte øje. Dog kan man se krater, som er nogle små fordybninger i overfladen. De opstår når noget rammer planetens overflade. Kraterne kan være i mange forskellige størrelser – lige fra 100 meter til 1300 kilometer. Det største på Merkur hedder Caloris Bassinet.
Talfakta
– Merkur er placeret som nummer 1 fra Solen.
– Korteste afstand fra Solen er 46 mio. km.
– Korteste afstand fra Jorden er 91,7 mio. km.
– Atmosfæren består bl.a. af helium, natrium, ilt, polonium og andet.
Man kan ikke rigtig sige, at der nogen, som opdagede Merkur, den har bare altid været der – ligeså lang tid som Jorden.

Venus

Man mener, at Venus blev skabt på samme måde som Jorden, og derfor kan der også være opstået liv på planeten. Jorden og Venus har engang været helt ens, men måske er det på grund af den
afstand de har til Solen, har de ændret sig, da de to planeter i dag er helt forskellige.
Venus er vores nærmeste planet – den er så tydelig, at vi sommetider kan se den, når der er dagslys.
Den roterer meget langsomt om sig selv.
Venus er den varmeste planet i solsystemet og den er opkaldt efter en gudinde af skønhed.
Venus har en meget tæt atmosfære. Gennemsnitstemperaturen ved overfladen er 465°, hvilket før det muligt, at der kan opstå søer af smeltede metaller som bly og tin. Venus er altid pakket ind i skyer, der slipper noget af sollyset ind, men de slipper ikke varmen ud igen.
Det meste af overfladen (80%) består af ret flade sletter, resten er ligeligt fordelt mellem lavtliggende områder og bjerge. Bjergene når højder på næsten 11 km over sletterne.
Talfakta
– Venus er placeret som nummer 2 fra Solen.
– Den korteste afstand fra Solen er 107,5 mio. km.
– Den korteste afstand fra Jorden 41,4 mio. km.
– Overfaldetemperaturen er 462°
– Temperaturen ved skytoppene er 13°
– Atmosfæren består af kuldioxid (96%) og kvælstof (3%)

Jorden

Jorden, også kaldt Tellus efter en romersk gudinde, er den af stenplaneterne, der har den største diameter, masse og tæthed.
Planeten er opdelt i 3 lag; Skorpen, kappen og kernen og atmosfæren er opdelt i 4 lag; troposfæren, stratosfæren, mesosfæren og termosfæren. Jordens indre varmere end Solens overfalde.
Talfakta
– Jorden er placeret som nummer 3 fra Solen.
– Makstemperaturen er -89,2° og minimumstemperaturen er 70,7°
– Den korteste afstand til solen er 147,1 mio. km.
– Størstedelen af atmosfæren består af kvælstof, derefter ilt, argon, kuldioxid og vand.

Mars

Mars er den langsommeste af planeterne i det indre solsystem, og det er fordi, at den er placeret længst væk fra Solen. Det er den planet, hvis overflade minder mest om Jordens, for der er både bjerge, sletter, is ved polerne, blæsevejr og der er også observeret skyer i atmosfæren. Men ligheden stopper så også dér, for Mars er en stor gold stenørken. Det røde støv, som dækker alting, er tørrere end sandet i selv den tørreste ørken på Jorden. Planeten er opkaldt efter en romersk krigsgud bl.a. på grund af sin røde farve. Og grunden til at Mars har den farve er fordi, at planeten har et enormt jernindhold. De hvide områder, som man kan skimte på planeten, er områder, hvor indeholdet er udelukkende is. Planeten har været kendt siden oldtiden, og man mener, at planeten engang har været varm, og der har været vand på overfladen, derfor kan der være opstået liv. På Mars finder man også det indre solsystems højeste bjerg, Olympus Mons. Bjerget er næsten 3 gange højere end Mount Everest, og det er muligt fordi, at Mars er en lille planet og har derfor en mindre tyngdekraft end f.eks. Jorden.
Talfakta
– Mars er placeret som nummer 4 fra Solen.
– Minimumstemperaturen er -124° og makstemperaturen er -31°.
– Den korteste afstand fra Solen er 206,6 mio.km.
– Et år på Mars svarer til et 687 døgn.
– Størstedelen af atmosfæren består af carbondioxid, derefter nitrogen, argon, oxygen og vand.