Matematik på tur

Matematik på tur er udarbejdet af Sandra Inge Gulfeldt Thilemann og Helle Houkjær, der er matematiklærere på Krogårdskolen i Greve. Den overordnede idé er at gøre matematik mere konkret ved at inddrage skolens nære lokalområde.

Der er udarbejdet seks oplæg til 7.-9.klasse. Til hvert forløb er der udarbejdet problemløsningssæt med sideløbende aktiviteter for at støtte den matematiske sproglige bevidsthed.

For at løse alle opgaverne i problemløningssættet kræver det, at man besøger stedet for at undersøge, opleve, diskutere, måle osv.

Til hvert forløb er der tilknyttet en kontaktperson på lokationen. Denne fremgår af de enkelte forløbsbeskrivelser.

Projektet er udviklet i samarbejde med foreningslivet i Greve.

 

De seks forløb er:

Greve Marina

Greve Tennisklub

Spejder ved Rævebakken

Biografen i centeret 

Greve Svømmehal – på vej

Motion ved Olsbæksøen – på vej